Situasjonsrapport

Tilbake til prosjektsiden »

Situasjonsrapport nr. 1

De første 8 leilighetene er ferdigstilt

Når er produksjonen endelig i gang og vi har tilbakelevert de 8 første leiligheter i høyblokken som ligger i Ture Nermansvei 9. Tilbakemeldingene så langt er at brorparten av de første beboerne er godt fornøyd med arbeidene, leveransene og oppgraderingen av baderommet. 8 leiligheter ferdig produsert, 16 leiligheter i produksjon og det åpnes 4 nye hver uke -  det er i seg selv et stort stykke arbeid, men vi har ennå en lang vei å gå før siste leilighet står ferdig fredag i uke 8 i 2020.

 

Kompleks produksjon

Anders O. Grevstad har masse erfaringer fra tilsvarende prosjekter, men alle prosjekter lever sitt eget liv. Det har vi også opplevd her i Smiberget BRL. I oppstarten er det mye som skal på plass, det skal utarbeides en stor mengde informasjon, tegninger, tilvalg, priser etc. som skal ut til alle dere beboere og som skal samsvare med det som er prosjektert og bestemt. Det er mange individuelle planløsninger som håndteres, mange beboerønsker som skal evalueres og ikke minst logistikken i et så stort og komplekst prosjekt skal på plass: Her skal mer enn 40 arbeidere fordelt på 8 faggrupper og 17 leverandører levere til rett tid på rett sted. Vi har også lovet dere at det skal være mulig å bo i leilighetene mens produksjonen foregår med de utfordringene dette medfører.

 

Hektisk oppstart

Starten har vært, som den ofte er, hektisk. Vi opplever skepsis fra beboerne både med tanke på hvordan prosjektet skal påvirke hverdagen og om vi holder fremdriftsplanen. Vi skal ha på plass en stor produksjon og løsninger skal perfeksjoneres både med tanke på effektivitet, samarbeide og ryddighet for alle parter i prosessen. Rutiner skal etableres med tanke på vareleveringer, avfallshåndtering og interntransport samtidig som beboerne helst ikke skal oppleve at vi er til hinder for det daglige livet i et borettslag –posten skal frem og bosset skal hentes. Det var flere som ytret påstanden at dette skal være umulig – vi vil bevise det motsatte.

OBS startfasen har generert overtidsarbeider for å klare fremdriftsplanen og dette medfører noe støy på ettermiddagstid. Dette er en situasjon vi jobber hardt for å gjøre så kort som mulig – her ber vi om forståelse og beklager ubehaget dette medfører.

 

Fremdriftsplanen holder mål

De første 8 leiligheter er tilbakelevert til oppsatt tid og det har vi ambisjoner om å gjøre det med de 561 neste også.  En viktig faktor er et meget godt styre i borettslaget og ikke minst alle dere som bor her, deres imøtekommenhet, positive holdning og tålmodighet.

 

Muligheter for personlig tilpassning med hjelp fra beboerkoordinator / besøk vårt showroom i Ture Nermannsvei 11

Vi har fire ukers produksjon i hver leilighet, men før inntreden i leiligheten er det mye som skal planlegges og valg som skal fattes. Våre beboerkoordinatorer, Anette og Marianne, oppsøker alle beboere 8 til 10 uker før oppstart og har personlige møter med hver enkelt av dere i egen leilighet, før dere tar turen ned på Show Room i Ture Nermansvei 11– her får dere muligheten til å sette deres personlige preg på interiøret med valg av fliser, veggstrukur, farger etc. Vi har et rikholdige tilvalgs tilbud – her har du muligheten til å pusse opp hele eller deler av leiligheten og skulle noen ønske nytt kjøkken mens produksjonen pågår så kan det handles hos Solveig på Unik og dermed blir det koordinert og lagt inn i produksjonsplanen for leiligheten. Når dere forlater Anette eller Marianne er alle valg fattet og det er bare å glede seg J. Denne delen av prosjektet er meget takknemlig, der møter vi mange positive mennesker fra Smiberget BRL. Denne positive holdningen og utstrakte samarbeidsviljen til beboerne er med på å gjøre dette til en suksesshistorie for Smiberget BRL, BOB og Anders O. Grevstad AS med underentreprenører.

Vi på prosjektkontoret gleder oss stort hver dag og ser ydmykt på oppgaven vi er satt til å betjene.

Er det noe du lurer på, eller om du har gode innspill, så er du hjertelig velkommen innom prosjektkontoret i Fritidsklubben – Torgny Segerstedts vei 67.

Bergen 8/11-17

Helge Olsen

Prosjektleder